วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับออกแบบสิ่งพิมพ์

ในสมัยโบราณการออกแบบสิ่งพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่อการเสนอข่าว การเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กว้างขวางและมีปริมาณมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่ 15-17
ซึ่งมีการประดิษฐ์คิดค้นระบบการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุทางการพิมพ์ ต่อมาประมาณ ค.ศ.
1940 (พ.ศ. 2483) วิลเลียม มอริส (William Morris) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้พัฒนา
ผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์ให้สวยงามขึ้นด้วยการตกแต่งหน้าหนังสือด้วยลวดลายให้เป็น
กรอบล้อมรอบข้อความ มีการตกแต่งตัวอักษรโดยเฉพาะอักษรตัวหน้าให้สวยงามเหมือนการ
ตกแต่งตัวอักษรในคัมภีร์ไบเบิลในยุคกลาง หลังจากนั้นการออกแบบสิ่งพิมพ์ได้รับความสนใจ
และพัฒนาในด้านความงามมาเป็นลำดับ มีสถาบันออกแบบเกิดขึ้น มีการแยกหน้าที่ช่างพิมพ์
และนักออกแบบออกจากกัน การออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือขยายวงกว้างสู่การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อโฆษณาอื่นๆ ด้วย
ภา

ไม่มีความคิดเห็น: